Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski serdecznie zaprasza przedsiębiorców Gminy Łapy na spotkanie w dniu 22 listopada 2019 r. o godz. 15.00. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22a.

Celem spotkania jest lepsze poznanie problemów przedsiębiorców oraz omówienie kierunków współpracy w zakresie poprawiania warunków dla prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej w Gminie Łapy.

Ponadto w programie wystąpienia dotyczące:

– Pracowniczych Programów Kapitałowych,

– terenów inwestycyjnych Podstrefy Łapy,

– zasad wspierania nowych inwestycji – ulgi w podatkach,

– możliwości i kierunki współpracy Gminy z sektorem gospodarczym.