Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna „MONAR” w Białymstoku, zaprasza na bezpłatne szkolenia ,,Asertywność jako wybór – w trosce o jakość relacji z innymi”.
Szkolenia szczególnie polecane są nauczycielom, rodzicom, kuratorom zawodowym i społecznym, pracownikom pomocy społecznej, psychologom, osobom zawodowo zajmującym się pomaganiem innym.
Są to 20 godzinne warsztaty, w trakcie których pracuje nad rozwijaniem umiejętności asertywnych, ważnych w codziennych sytuacjach (praca, dom, znajomi, rodzina, przełożeni, podwładni, inne ważne osoby w życiu).
Zajęcia są podzielone na 5 bloków tematycznych. Odbywają się raz w tygodniu, we wtorki
w godzinach od 16.30 do 19.30 w Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej Stowarzyszenia ,,MONAR” w Białymstoku ul. Berlinga 8, os. Dziesięciny (z tyłu przychodni lekarskiej).
Terminy: wtorki – 23 wrzesień, 30 wrzesień, 7 październik, 15 październik (środa), 21 październik.
Warsztaty służą trenowaniu nowych umiejętności i wypracowaniu zachowań asertywnych, które: (1) Pozwalają wychodzić z trudnych sytuacji z poczuciem zadowolenia, że zrobiłeś wszystko co mogłeś, nie naruszając praw innych ludzi, (2) Umacniają poczucie własnej wartości i motywację, (3) Wzmacniają poczucie sprawstwa w życiu, (4) Kształtują umiejętności rozpoznawania i reagowania w sytuacjach, kiedy czujesz się manipulowany/a i lekceważony/a, (5) Są niezastąpionym narzędziem do obrony przed nieuczciwą krytyką i wykorzystywaniem, (6) Uczą mierzyć swoje sukcesy swoimi możliwościami a nie porównywaniem się z innymi ludźmi.
,,..Bycie asertywnym to nie jest konieczność tylko wybór. Warto więc dbać o relacje z innymi oparte na szacunku i prawdzie oraz stopniowo wprowadzać je w życie…”- z opinii uczestnika warsztatów.
Zgłoszenia na warsztaty (imię i nazwisko, nr tel. kontaktowego) należy przesyłać na adres mailowy: pk@monarbialystok.pl lub danuta.matrenczyk@gmail.com z dopiskiem ,,warsztaty” do 21 września 2014 r.
Informacje telefoniczne pod numerami: (85) 651 65 64 oraz 607 120 357.
Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymują zaświadczenia.
Zajęcia prowadzi trener II stopnia z Krajowej Listy Trenerów z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.
Wszystkie zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne w Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej Stowarzyszenia MONAR w Białymstoku są bezpłatne.
Więcej o ośrodku: www.monarbialystok.pl

Monar_logo