Projekty rekomendowane przez mieszkańców do realizacji w 2020 roku:

Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach w lokalizacji ul. Polna

Poprawa bezpieczeństwa Gminy Łapy poprzez doposażenie i unowocześnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapach

„Walka z nudą i grawitacją”- utworzenie kompleksu sportowego na pograniczu Łap Szołajd i Łap Dębowiny poprzez rozbudowę istniejącego skateparku o trampoliny ziemne oraz urządzenia do Street Workout i Parkour

Poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej placu przy szkole Podstawowej w Uhowie

Stworzenie placu zabaw w Łapach Pluśniakach

Plac Street Workout przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach w lokalizacji przy ul. Matejki 19

Utwardzenie i poprawa estetyki placu przed świetlicą Wiejską w Łupiance Starej

Budowa wiaty drewnianej do celów integracyjnych mieszkańców gminy Łapy (Wiejski Dom Kultury w Łapach Szołajdach w Łapach Dębowinie)