Od 14 do 21 września mieszkańcy Gminy Łapy głosowali na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2021.

W wyniku głosowania do urny zostało wrzuconych 5633 kart z czego 101 kart przesłano skanem na wskazany adres e-mail. Zarejestrowano łącznie 5734 głosów, w tym w wyniku weryfikacji uznano 5345 głosów za ważne i 389 głosów za nieważne.

Zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego, które są Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr XX/169/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 kwietnia 2020 r, do realizacji na przyszły rok przechodzą zadania z największą ilością głosów aż do wyczerpania całej kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski. Na Budżet Obywatelski Gminy Łapy 2021 zostało przeznaczone 240 000,00 złotych. Łączny szacunkowy koszt projektów rekomendowanych do realizacji głosami mieszkańców wynosi 239 500,00 zł.

Projekty rekomendowane przez mieszkańców do realizacji w 2021 roku:

  • Budowa sceny estradowej na boisku przy WDKu w Łapach – Szołajdach
  • Budowa ścieżki sensorycznej, rozbudowa placu zabaw i miejsca wypoczynku w Płonce Kościelnej (lokalizacja: Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej)
  • Siłownia plenerowa pod chmurką (lokalizacja: Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej)
  • Odnowienie jednej połowy (najbardziej zniszczonej – od strony ul. Leśnikowskiej) wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Łapach przy ul. Polnej 9
  • Budynek na potrzeby sołectwa Łapy – Pluśniaki
  • Drewniana altana ze stołami i ławami w Łapach-Korczakach
  • „Super sprawa, gdy zabawa a plac zabaw to podstawa”– rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Łapach (lokalizacja: skrzyżowanie ul. Polna 27, 18-100 Łapy)
  • Bezpieczny mieszkaniec Gminy Łapy. Ochotnicza straż pożarna (lokalizacja: Uhowo)