Krzysztof Gołaszewski, burmistrz Łap odwołał Grzegorza Perkowskiego z funkcji dyrektora Domu Kultury w Łapach. Stało się to 24 kwietnia 2019 r. To wynik kontroli placówki przez radnych komisji rewizyjnej. Okazało się, że w trakcie kontroli wykryto nieprawidłowości.

– Powodem odwołania dyrektora jest ciężkie naruszanie podstawowych obowiązków pracowniczych, naruszanie przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem, polegające na poświadczeniu nieprawdy i doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzania mieniem i zapłatę za usługę, która nie została wykonana, które to działanie stanowi rażący brak dbałości o dobro zakładu pracy i ochronę jego mienia – napisał do redakcji „Kuriera Porannego” burmistrz Łap.