Gmina Łapy serdecznie zaprasza do kontaktu przedsiębiorców, producentów rolnych, wytwórców spożywczych produktów lokalnych i mieszkańców zainteresowanych powstaniem na terenie gminy Inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Inkubator taki to przedsiębiorstwo spożywcze, w którym wykonywana jest działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzenia tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności takiego inkubatora jest przetwarzanie. Właściciel inkubatora musi tak dostosować zakład, by mógł on być w sposób legalny udostępniany lokalnym producentom chcącym przetwarzać posiadane produkty rolne. Inkubator taki może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości na terenie naszej gminy – powstanie podmiotu gospodarczego, jak również sprzyjać integracji lokalnej społeczności.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu: Inspektor ds. funduszy pomocowych – Monika Dzielnik, tel. 85 715 22 51 wew. 114, mail: monika.dzielnik@um.lapy.pl