Przedstawiamy program Jolanty Den, kandydatki do Parlamentu Europejskiego. Numer 8 na liście Koalicji Europejskiej. Hasło Jolanty Den to „Podlasie zasługuje na więcej”:

Zdrowie jest najważniejsze: Pragnę zabiegać o fundusze na profilaktyczne programy zdrowotne dla mieszkańców Podlasia, szczególnie związane z chorobami onkologicznymi, krążenia jak również na wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Chcę zawalczyć o środki finansowe na rozbudowę nowoczesnej bazy medycznej dla mieszkańców naszego Regionu, aby mogli leczyć się w godziwych warunkach.

Rozwój i nowoczesność: Chcę zawalczyć o większe fundusze dla mieszkańców i samorządów Podlasia na modernizację i budowę dróg, szpitali, boisk szkolnych, hal sportowych, szkół, żłobków, transportu publicznego, ścieżek rowerowych, lotniska, jak również na powszechność instalacji elektromobilności oraz na rozwój odnawialnych źródeł energii.

Wyrównanie szans kobiet: Pragnę pozyskać fundusze na programy wyrównujące szanse kobiet w społeczeństwie pod względem wykształcenia, zawodowym, ekonomicznym, publicznym. Umożliwić w nowoczesnym systemie kształcenia zawodowego – wspieranego ze środków UE – zdobycie nowych atrakcyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy zawodów.

Podlaska żywność jest zdrowa i atrakcyjna: Zależy mi na zdobyciu funduszy na promocję produktów i wsparcie finansowe rolników, producentów zdrowej żywności: m.in. ziół, miodów, ogórków kiszonych, serów, wędlin, nalewek i ich dystrybucję przez polskie firmy na Polskę i Europę.

Wsparcie innowacyjnych firm: Promowanie naszego regionu jako miejsca godnego inwestowania to mój cel. Pragnę zabiegać o fundusze na wsparcie istniejących firm oraz powstania nowych opartych na nowoczesnych technologiach. Zależy mi, aby młodzi, wykształceni Podlasianie nie musieli wyjeżdżać za lepiej płatną pracą.

Bogactwo przyrodnicze: Bardzo ważnym działaniem jest promowanie Podlasia jako miejsca z czystym powietrzem, pełnym atrakcji turystycznych. Chcę zabiegać o fundusze na rozwój turystyki i agroturystyki. Podlasie jest niepowtarzalne ze swoimi atrakcjami przyrodniczymi w Polsce i Europie. Przyciągnięcie większej ilości turystów z Europy da mieszkańcom Podlasia miejsca pracy, rynek zbytu na atrakcyjne lokalne produkty a branży turystycznej szansę na rozwój nowoczesnej bazy hotelowo-sanatoryjnej.

Jolanta Den.
Wicestarosta największego z powiatów w Polsce- Powiatu Białostockiego, kadencji 2011-2014 i 2014-2018. Członek komisji Rolnictwa i Środowiska, Komisji Promocji i Rozwoju Komisji Budżetu, Komisji do spraw osób Niepełnosprawnych. Autor przewodnika ,,Atrakcje Powiatu Białostockiego’’, autor projektu ,,Zielone Drogi Powiatu’’, organizator ,,Pikniku ekologicznego’’, pomysłodawca ,,Pijalni ziół i herbat’’ w PUT Bukowisko, organizator projektu ,,Odkryj nasz skarb-poznaj przyrodę’’ organizator ,,Kiermaszu zdrowej żywności i rękodzieła ,,Natura i my’’.
Jest mgr. inż. leśnictwa, absolwentką Technikum Leśnego w Białowieży, SGGW w Warszawie, Podyplomowych Studiów Menażerskich na Uniwersytecie w Białymstoku oraz Master of Business Administration w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku. Licencjonowany pilot wycieczek i przewodnik PTTK. Mama Tomka i żona Andrzeja oraz właścicielką zwierzaków kota Filusa i owczarka niemieckiego Whisky.