Wszystkie cztery koła gospodyń wiejskich z gminy Łapy, które wzięły udział w tegorocznej VI edycji Olimpiady Aktywności Wiejskiej zostały w tym konkursie nagrodzone lub wyróżnione. Wyniki konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zostały ogłoszone w czwartek (29 października) podczas transmisji finału on-line.
Konkurs prowadzony był w trzech kategoriach definiujących zasięg inicjatyw.
W pierwszej kategorii obejmującej „działania skierowane do społeczności jednej, bądź dwóch miejscowości w obrębie jednej gminy” – aż dwa Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Łapy znalazły się na podium :
I miejsce: KGW „Łapianka na obcasach” w Łapach Dębowinie – „AKTYWNI LOKALNIE! Stare miejsce? Nowe życie! Wzniecenie Centrum Aktywności w budynku WDK Łapy Szołajdy, obejmujące zorganizowanie wiejskiej czytelni, azylu Klubu Kobiet oraz siedziby KGW „Łapianka na obcasach” w Łapach Dębowinie”.
Nagroda w wysokości: 5.000 zł
III miejsce: KGW w Roszkach – Wodźkach „WODŹKOWIANKI” – „Dożynki Gminne 2019”.
Nagroda w wysokości: 3.000 zł
W drugiej kategorii obejmującej „działania skierowane do minimum trzech miejscowości, ale nie wychodzące poza obszar jednej gminy”:
III miejsce: KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „SZEROKA STRUGA” W ŁAPACH PLUŚNIAKACH – „WIEJSKI PLAC ZAKĄTKIEM INTEGRACJI…”.
Nagroda w wysokości: 3.000 zł
Wyróżnienie: Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Łupiance Starej – „Z PAMIĘTNIKA BABCI – PRZYWRÓCIĆ TO, CO DAWNE”.
Nagroda w wysokości: 1.000 zł
W trzeciej kategorii nasze KGW nie startowały.
Tegoroczni laureaci zostali wyróżnieni za wspaniałe inicjatywy przeprowadzone w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r., które udało im się przeprowadzić często mimo pandemii.
Do konkursu zgłosiły się 34 podmioty, a spośród 19 laureatów I etapu zostali wybrani najlepsi.
Gratulujemy wszystkim czterem KGW z terenu naszej gminy!