Dyżury aptek w lipcu 2019:

1.07.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
2.07.2019 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
3.07.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
4.07.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
5.07.2019 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
6.07.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
7.07.2019 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30
8.07.2019 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
9.07.2019 Apteka „Św. Brunona” ul. Sikorskiego 15 Tel. 85 715 25 22
10.07.2019 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
11.07.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
12.07.2019 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
13.07.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
14.07.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
15.07.2019 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
16.07.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
17.07.2019 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30
18.07.2019 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
19.07.2019 Apteka „Św. Brunona” ul. Sikorskiego 15 Tel. 85 715 25 22
20.07.2019 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
21.07.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
22.07.2019 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
23.07.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
24.07.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
25.07.2019 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
26.07.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
27.07.2019 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30
28.07.2019 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
29.07.2019 Apteka „Św. Brunona” ul. Sikorskiego 15 Tel. 85 715 25 22
30.07.2019 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
31.07.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84