„Nasze Łapy” zachęcają do odwiedzenia Muzeum Wirtualnego im. Władysława Piotrowskiego: www.wirtualnelapy.pl .
Informację o Muzeum przedstawiają pani Anna Łapińska – Pękała (Fundacja Aktywizacja) oraz pan Marian Olechnowicz (inicjator utworzenia Muzeum):
Rozbudowa Muzeum Wirtualnego im. Władysława Piotrowskiego, to projekt realizowany przez łapską Fundację Aktywizacja, dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starostwa Powiatowego w Białymstoku oraz współpracy Domu Kultury w Łapach.
Celem projektu jest kompleksowa konserwacja, zabezpieczenie, opis, sygnatury, digitalizacja oraz przygotowanie, udostępnianie i upowszechnianie, na portalu internetowym www.wirtualnelapy.pl prac trzech fotografów z Łap: Władysława Piotrowskiego, Mieczysława Plichty oraz Piotra Kretowicza. Na uwagę zasługuje fakt, że zbiór negatywów szklanych Piotrowskiego jest największą w Polsce prywatną kolekcją. Cenne pod wieloma względami są także archiwa fotograficzne dwóch kolejnych fotografów.
W ramach projektu została opracowana kolejna część dorobku fotograficznego Władysława Piotrowskiego: 1000 szt. negatywów szklanych, a na nich 1245 fotografie. W nowej galerii znalazło się 500 zdjęć papierowych. To wspaniały „album” wielu łapskich rodzin, ale także fotograficzne podróże na Hel, w Tatry lub Kresy II RP.
W nowej galerii jest zamieszczonych prawie 400 fotografii z archiwum Mieczysława Plichty. Ten przyjaciel Władysława Piotrowskiego, zamordowany w czasie II wojny światowej, pozostawił dwa albumy fotografii. Są tam zdjęcia rodzinne, dawne Łapy, warsztaty kolejowe, fotografie ze służby wojskowej w Grodnie, a także z podróży po kraju: Wilno, Zaleszczyki, Borysław, Lwów, Warszawa.
Do muzeum trafiło 500 klatek klisz fotograficznych i ok. 650 fotografii papierowych z archiwum Piotra Kretowicza z Łap. Cząstka wielkiego archiwum fotograficznego, tego znanego niegdyś w Łapach sportowca i działacza społecznego, staje się wreszcie powszechnie dostępna. Są tam fotografie z Radomia, Grodna, Knyszyna, Hajnówki, a przede wszystkim z Łap, z którymi Piotr Kretowicz związał swoje całe dorosłe życie.
Władysław Piotrowski – nowe fotografie znajdują się w istniejących galeriach.
Mieczysław Plichta i Piotr Kretowicz – nowe galerie.
Dziękujemy mieszkańcom Łap, uczestnikom tzw. Wtorków z Piotrowskim, za wielomiesięczną współpracę i pomoc w odczytywaniu starych fotografii. Zapraszamy do Domu Kultury w Łapach na cotygodniowe pokazy starych fotografii.
Anna Łapińska-Pękała. Marian Olechnowicz.

„Nasze Łapy” celowo pokazują tylko kilka zdjęć, aby tym bardziej zachęcić do odwiedzenia Muzeum: www.wirtualnelapy.pl

4607

4827

4643

6997