Nasze Łapy działają także na Facebooku i pojawiają się tam także inne materiały niż na tutaj portalu. Zresztą następuje sukcesywny wzrost polubień – obecnie już ponad 3700. Zobacz nowe materiały na NŁ na FB (link uaktywni się po kliknięciu w tytuł informacji): https://www.facebook.com/naszelapy/

– Redaktorem portalu jest Jacek Łapiński, który prowadzi stronę autorską „Inspirowanie” na FB: https://www.facebook.com/inspirowanie/