Budowa domu kultury została przerwana. Gmina Łapy zerwała umowę z powodu opóźnienia.

-Odstąpiliśmy od umowy z wykonawcą na realizację pierwszego etapu tej inwestycji. Były opóźnienia wykonawcy w zakończeniu robót budowlanych i nieukończenie ich w terminie przewidzianym w umowie oraz dalsze pogłębianie się opóźnienia i niski stopień zaawansowania nierokujący zakończenia prac w najbliższym czasie – tłumaczy Krzysztof Gołaszewski, burmistrz Łap