Fundusz pożyczkowy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego kontynuuje działalność w 2017 r. Fundacja dysponuje kapitałem z przeznaczeniem na pożyczki dla firm z różnych źródeł. Są to zarówno środki własne, ale również fundusze udostępnione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
Nadal są dostępne pożyczki za 0% z przeznaczeniem na cele inwestycyjne (zakup nieruchomości, budowa, rozbudowa, modernizacja, remont, zakup maszyn i urządzeń itp.). Uwaga! – mogą to być również urządzenia i maszyny używane. Nie ma wymogu innowacyjności.

Pożyczki te udzielane są ze środków RPO WP. Ze względu na ograniczoną wielkość środków maksymalna kwota pożyczki została obniżona do 250 000 PLN.

Warunki pożyczki:

oprocentowanie 0%
maksymalna kwota 250.000 PLN
prowizja od 1% do 5% (uzależniona od okresu kredytowania: 1 rok-1%, 2 lata-2%, … 5 lat-5%)
okres kredytowania do 60 miesięcy
karencja do 6 miesięcy
Przedsiębiorcy którzy potrzebują środków na kapitał obrotowy mogą również skorzystać z oferty funduszu pożyczkowego PFRR. Dostępne są pożyczki do kwoty 230 tys. PLN. Oprocentowanie ww. pożyczek jest oparte na stopie referencyjnej Komisji Europejskiej.

Jak skorzystać z pożyczki PFRR:

Wszelkie niezbędne dokumenty są dostępne do pobrania na stronie: www.pozyczkowy.com.pl .
W każdej chwili można skontaktować się z doradcą i umówić na spotkanie w siedzibie PFRR, ul. Starobojarska 15. Tel. 85 74 08 668/671.