LO: Nasze Liceum uczestniczy w projekcie ANP. Główną wartością projektu jest patriotyzm. Jakie znaczenie w dzisiejszych czasach ma to słowo dla Pana, kiedy już nie trzeba ryzykować życiem i chwytać za broń. W jaki sposób Pan wyraża swoją miłość do Ojczyzny?

KG: Patriotyzm rozumiem jako ponadczasową i bezwarunkową miłość do swojej Ojczyzny. Oczywiście interpretacja tego pojęcia zmieniała się na przestrzeni wieków. Inaczej postrzegano patriotyzm w okresach wojen czy powstań narodowych lub w okresie, gdy Rzeczpospolita zniknęła z mapy świata, a inaczej odczuwamy to pojęcie w okresie pokoju i względnego dobrobytu. W trudnych dla Polski okresach realizacją tej miłości do Ojczyzny było ryzykowanie życiem i chwytanie za broń, ale musimy pamiętać o przedstawicielach kultury i sztuki, którzy swą miłość wyrażali poprzez tworzenie nowych dzieł – także „ku pokrzepieniu serc” Polaków. W związku z tym dochodzimy do zasadniczej kwestii, czyli określenia swojej własnej patriotycznej powinności względem Ojczyzny. Ja nie chcę stawać w roli wszechwiedzącej wyroczni i pouczać wszystkich, jak powinni wyrażać swoją miłość do Ojczyzny.

Jeśli chodzi o moją realizację patriotycznej postawy, to pamiętam, że już od dzieciństwa w rodzinnym domu ta kwestia była bardzo ważna pomimo ówczesnych warunków, czyli panującego w Polsce systemu totalitarnego z centrum decyzyjnym poza Warszawą. Pamiętam, jak w dzieciństwie uczyłem się patriotycznych wierszy i piosenek. Pamiętam opowieści starszych osób o walkach podczas II wojny światowej. Widziałem na własne oczy walkę opozycji o wolną Polskę za czasów PRL. To wszystko sprawiło, że dzisiaj obchodzę wszystkie święta narodowe, celebrujemy w rodzinie flagę i hymn Polski. Z drugiej strony uważam, że miłość do Ojczyzny człowiek może wyrażać najpełniej w codziennym życiu, czyli poprzez uczciwą pracę, kupowanie polskich produktów, płacenie podatków i sympatię do drugiego człowieka, bo wszyscy jesteśmy Polakami i pomimo różnic między ludźmi – ŁĄCZY NAS POLSKA.

LO: Jakie wartości powinien wyznawać młody człowiek?

KG: Uważam, że młodzi ludzie powinni starać się pamiętać o wartościach uniwersalnych, czyli: miłości, uczciwości, szacunku, pracowitości oraz staranności w każdym działaniu. Jeśli młody człowiek będzie je praktykował, to będzie zarówno kochał Ojczyznę oraz będzie dobrym człowiekiem. Obecnie sam mam dzieci i wiem, że we współczesnym świecie takie wartości może nie są popularne i modne z powodu trendów w telewizji czy internecie. Uważam, że największą rolę przy wskazywaniu drogi młodym ludziom odgrywają rodzina, szkoła i najbliższe otoczenie. Myślę, że powinniśmy tutaj także czerpać z nauki Kościoła oraz mądrości ludowej. Dlatego jako burmistrz będę starał się dokładać cegiełkę w proces wychowania patriotycznego, np. poprzez organizowanie uroczystości gminnych, celebrowaniu rocznic historycznych czy też poprzez działalność instytucji kultury. Zapewniam także, iż urząd jest w pełni otwarty dla każdego młodego człowieka, który zechce zrobić coś pozytywnego na rzecz swojego otoczenia. Jako młodzi ludzie musicie pamiętać, że żyjecie w tak pięknym kraju dzięki Waszym przodkom, a przyszłość leży tylko w Waszych rękach. Musicie nauczyć się mądrze korzystać z danej Wam wolności z uwzględnieniem odpowiedzialności. Tego Wam życzę.

LO: Kto jest dla Pana autorytetem? Gdzie, my młodzi, mamy dziś szukać autorytetów?

KG: Z mianem autorytetu kojarzą nam się głównie postaci, które odegrały znaczną rolę w historii. Według mnie, na miano autorytetu zasługuje wiele osób, które swym życiem udowodniły, że wierność wartościom i zasadom są najważniejsze. Osobiście czerpię z dorobku wielu osób, gdyż mógłbym tutaj wymienić Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jego niezłomność lub Jana Pawła II i Jego ogromną miłość do drugiego człowieka. Jednak dla Was chciałbym zaproponować osobę, której życie i postawa wywarły na mnie ogromny wpływ, którą osobiście traktuję jako autorytet. Chodzi o Danutę Siedzikównę ps. Inka. Pomimo młodego wieku i tragicznych doświadczeń do końca walczyła o wolną Polskę. Zawsze się wzruszam, gdy przypominam sobie treść Jej ostatniej wiadomości, która była wysłana tuż przed rozstrzelaniem: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”. Myślę, że młodzi ludzie nie powinni poszukiwać autorytetów w mediach społecznościowych, ale w książkach i własnym otoczeniu. Przypominam sobie moich nauczycieli, wykładowców, sąsiadów i wielu z nich swoją postawą udowadniało, że zasługują na to miano. Niestety, bardzo często dostrzegamy to po wielu latach. Jedno jest pewne: prawdziwe autorytety są także wśród nas.

LO: W ramach ANP realizujemy projekt, który ma na celu zwiększenie świadomości ludzi dotyczącej zmniejszenia zużycia folii. W jaki sposób Urząd Miejski przyczynia się do ochrony środowiska?

KG: Urząd Miejski prowadzi selektywną zbiórkę odpadów oraz kampanie edukacyjne na rzecz ochrony środowiska. Dbamy o czystość i porządek na terenie gminy. Współdziałamy ze szkołami w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska. Promujemy proekologiczne postawy, czyli np. używanie toreb ekologicznych czy też selekcji odpadów. Odpowiadamy na oczekiwania mieszkańców i dbamy, aby w miejscach publicznych był ład i porządek. Oczywiście, jako gmina, nie posiadamy kompetencji do wymuszania na mieszkańcach odpowiednich zachowań. Jednak uważam, że uświadamianie mieszkańców na tematy ekologiczne w końcu przyniesie zamierzone efekty. Nawet najlepsze procedury mogą zawodzić z powodu zachowań ludzkich. Niebawem będziemy wspólnie z mieszkańcami typować miejsca na terenie gminy, w których dokonamy nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów. Marzę o tym, że wszyscy mieszkańcy będą dbać o przestrzeń publiczną jak o dobro wspólne i mam nadzieję, że kiedyś tak będzie.

LO: Dziękujemy Panu za rozmowę i czas poświęcony nam. Życzymy sukcesywnego zmieniania naszej lokalnej rzeczywistości i zapewniamy, że losy naszego miasta nie są nam obojętne.

KG: Ja również dziękuję bardzo i cieszę się, że lokalne sprawy, a tym samym naszej Ojczyzny są dla Was ważne, a Wasze zaangażowanie w sprawy naszego miasta jest na to dowodem.

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach