Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję IX sesję Rady Miejskiej w Łapach w dniu 31 maja 2019 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali Ośrodka Przedsiębiorczości, ul. Gen. W. Sikorskiego 22 A.

Porządek obrad: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/439-ix-sesja-rady-miejskiej-w-lapach