Na przełomie kwietnia i maja tego roku Szkoła Podstawowa Nr 5 w Białymstoku zorganizowała VII edycję Wojewódzkiego Konkursu Twórczości Dzieci i Młodzieży ,,Podlasie – mnie ta ziemia od innych droższa…”.

Konkurs honorowym patronatem objął Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa oraz Prezydent Miasta Białegostoku. Celem zmagań była promocja województwa, popularyzacja walorów przyrodniczych i architektonicznych Podlasia, prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży podlaskich szkół. Na konkurs napłynęło 650 prac plastycznych z całego województwa. Komisja konkursowa dostrzegła talent uczniów Szkoły Podstawowej w Uhowie, przyznając:

I miejsce Nadii Smolskiej z klasy I,

III miejsce Krystianowi Kozubowi z klasy V

oraz dwa wyróżnienia: Lenie Smolskiej i Malwinie Olszewskiej z klasy IV.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 07.05.2019r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, na którą organizatorzy zaprosili nagrodzonych uczniów wraz z rodzicami i opiekunami – paniami Agnieszką Łapińską i Marzeną Halicką.

Dnia 05.04. 2019r. w Zespole Szkół Społecznych BTO w Białymstoku miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie XIII edycji Podlaskiego Konkursu Plastycznego ,,Pisanki, kraszanki, wyrywanki” pod honorowym patronatem Jego Ekselencji Arcybiskupa Tadeusza Wojdy Metropolity Białostockiego oraz Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Białegostoku. Na konkurs nadesłano ponad 300 pięknych prac, wśród których znalazły się wytwory uczniów Szkoły Podstawowej w Uhowie. Jury doceniło i nagrodziło Nadię Smolską z klasy I, a podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu otrzymały panie Agnieszka Łapińska i Marzena Halicka.