Taka sprawa w sądzie, jednocześnie obrazująca etykę pracy naszej łapskiej władzy. Jeśli ktoś będzie znał rozstrzygnięcie sprawy – prosimy o informację. Przedstawiamy informację z mediów:

Białostocka prokuratura oskarżyła Wiesława K., obecnego zastępcę burmistrza Łap i 7 pracowników DPR o niedopełnienie obowiązków służbowych w związku z przetargami publicznymi. Prokuratorskie zarzuty nie dotyczą wyłącznie zabrania mienia w postaci smartfonów o dużej wartości. Urzędnicy mieli rozpisywać przetargi tak, żeby mogły wygrać konkretne firmy, a także żeby wybrać droższą propozycję od znajomego biznesmena. Teraz niektórym z nich grozi nawet 10 lat więzienia.

Wiesław K (były dyrektor departamentu, a obecnie zastępca burmistrza Łap), który podobnie jak pozostali oskarżeni nie przyznał się do winy. Dopytywany przez sąd przyznał, że z jego wiedzy opierającej się na oświadczeniach pracowników wynika, że urządzenia trafiły do grupy docelowej. Przyznał jednak, że nie prowadzono szczegółowej ewidencji, komu dokładnie przekazano drogie gadżety! Kupiono drogie gadżety, których nikt nie pilnował!!!

Sprawa wyszła na jaw po kontroli przeprowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dodatkowo stwierdzone przez nią nieprawidłowości w zakresie postępowań przetargowych skutkowały koniecznością nałożenia na Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego korekty finansowej. Wyliczona kwota wraz z należnymi odsetkami do zwrotu przez nasze województwo wyniosła 481 242,90 zł! Prawie pół miliona złotych!!!

Przesłuchania świadków miały odbyć się do końca maja 2017.

Radio Białystok: http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/141524

Białystok Online: http://www.bialystokonline.pl/urzednicy-staneli-przed-sadem-za-m-in-bezprawne-zabranie-drogich-telefonow,artykul,97121,14,1.html

Nasze Łapy