Urząd Miejski w Łapach wprowadza pracujące soboty. Urzędnicy będą dyżurowali w pierwsze soboty miesiąca. Pierwsza pracująca sobota była właśnie dzisiaj – 9 marca. Kolejne pracujące soboty to: 6 kwietnia, 11 maja, 1 czerwca, 6 lipca, 3 sierpnia, 7 września, 5 października, 9 listopada oraz 7 grudnia.

Dyżur będzie pełnił pracownik Referatu Nieruchomości, który udzieli informacji m.in. w sprawach związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz warunkami udzielenia bonifikaty.

Urzędnicy będą dyżurowali w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Sikorskiego 18 w Łapach. Sprawy będzie tam można załatwić od godz. 8 do 12.

Ci, którym kończy się ważność dowodu osobistego, będą mogli złożyć wniosek o wydanie nowego. Będzie też można odebrać gotowy dokument, załatwić sprawy meldunkowe oraz dotyczące wpisu do CEIDG.
W sobotę będzie też otwarte biuro podawcze. To oznacza, że mieszkańcy będą mogli złożyć pisma do urzędu.

W pracujące dni weekendu będzie można zadzwonić do Urzędu Miejskiego w Łapach pod nr tel. 85 715 26 70.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom mieszkańców naszego miasta – zapewnia Krzysztof Gołaszewski, burmistrz Łap. – W kampanii wyborczej zapowiedziałem, że chcę wprowadzić pracujące dyżury w urzędzie.
Za Kurier Poranny: https://poranny.pl/urzad-miejski-w-lapach-wprowadza-pracujace-soboty/ar/13942920#wiadomosci