Wywiad z burmistrzem Łap Krzysztofem Gołaszewskim ukazał się w marcowym numerze „Podlaskiego Managera”, miesięcznika wydawanego przez Podlaską Izbę Handlową w Białymstoku. Więcej „Podlaski Manager” (link uaktywni się po kliknięciu w tytuł informacji): https://iph.bialystok.pl/wp-content/uploads/2019/03/PM_191_2019.pdf – oraz: http://www.lapy.pl/images/uploads/00275/Wywiad%20z%20Burmistrzem%20%C5%81ap%20Krzysztofem%20Go%C5%82aszewskim.pdf