Zbiórka na wyposażenie oddziału szpitala w Łapach na portalu „Pomagam” (link uaktywni się po kliknięciu w tytuł informacji): https://pomagam.pl/lapyszpital?fbclid=IwAR3aGjtRc7rFlqqc771E5PmI6OcJ2zIJPVMpQ7dFQ-q63AVCdGAt4vGbOwM